Zpět nahoru
 
logo

Penzijní spoření

 
penze

Začněte si spořit na klidné stáří!

 • spočítejte si nejvýhodnější spoření na penzi
 • ukládejte peníze na svůj soukromý důchodový účet
 • získejte státní příspěvek až 2 760 Kč
start here
 
 
Vyberte způsob spoření
Nápověda
Nápověda
img
Údaje ke kalkulaci
Nápověda
Nápověda

Nápověda
Nápověda
Nápověda

Nápověda
Nápověda
Kontaktní údaje
Nápověda
Nápověda
Nápověda
Nápověda
arrow
Investiční dotazník
 
1. Do jaké věkové kategorie patříte?
 
 
 
2. Který popis nejlépe vystihuje vaše investiční cíle a přístup k rizikům?
 
 
 
3. Jaká by byla vaše reakce v případě, že by hodnota investice poklesla více než jste očekával/a?
 
 
 
4. Jaké máte znalosti/zkušenosti v oblasti financí? (Je možné vyplnit více odpovědí)
 
 
 
5. Jaké máte znalosti/zkušenosti v oblasti investování? (Je možné vyplnit více odpovědí)
 
 
 
6. Od svých investic v doplňkovém penzijním spoření očekávám průměrné roční zhodnocení:
 
 
 
 
 
arrow
Výsledek investičního dotazníku
 
Dle vyplněného dotazníku Vám doporučujeme zvolit:
 
Konzervativní profil
 

Dáváte přednost nulovému nebo jen minimálnímu riziku . Preferujete stabilitu své investice a jednoznačně nejdůležitější je pro vás jistota návratnosti všech vložených prostředků . Pro investici proto zvolíte raději konzervativnější fondy s pevným výnosem, který se ovšem pohybuje jen mírně nad úrovní vašich vkladů .

Na základě vašeho investičního profilu Vám doporučujeme si vybrat z nabídky Konzervativních důchodových fondů či Důchodových fondů státních dluhopisů .

 
Vyvážený profil
 

Očekáváte vyšší míru zhodnocení a spolu s tím si uvědomujete i možná rizika, která jste ochotni tolerovat . Vaše averze k riziku je nižší než u konzervativního investora . Pro investici proto zvolíte vedle fondů peněžního trhu a konzervativních dluhopisových fondů i fondy s vyšším očekávaným výnosem .

Na základě vašeho investičního profilu Vám doporučujeme si vybrat z nabídky Vyvážených důchodových fondů penzijních společností .

 
Dynamický profil
 

Očekáváte vysokou míru zhodnocení vašich vložených prostředků a nebojíte se podstoupit s tím spjatou vysokou míru rizika do té doby, dokud budete mít šanci na lepší očekávaný výnos . Jste si vědomi toho, že vaše investice může v čase velmi výrazně kolísat . Pro investici proto zvolíte fondy s vyšším potenciálem zhodnocení a vyšším rizikem, pouze minimum svých prostředků vložíte do konzervativnějších investičních nástrojů.

Na základě vašeho investičního profilu Vám doporučujeme si vybrat z nabídky Dynamických důchodových fondů penzijních společností.

 
 
 
Potřebujete poradit? Infolinka 840 707 000
 
Co bude dál
 1. Unikátní online nabídky
 2. Přehledně na jednom místě
 3. Stejné podmínky jako na pobočce
 
 

Připravte se na stáří, stát vám nepomůže

Ať se nám to líbí nebo ne, mládí netrvá věčně. Každý jednou zestárne, půjde do penze a bude muset žít s omezeným přísunem peněz. Nespoléhejte se na stát a připravte se dopředu. Klidné stáří si zajistíte, když si založíte doplňkové penzijní spoření nebo důchodové spoření.

Proč si založit penzijní a důchodové spoření?

 • Kalkulačka vám vypočítá, jaká forma spoření je pro vás nejlepší.
 • Stát vám bude pravidelně každý měsíc přispívat až 230 Kč.
 • Spoření na stáří založíte jednoduše online.
 • Sami si zvolíte míru zhodnocení úspor.
 • Bezplatně vám pomůžeme se zařizováním.

Často kladené otázky

Jaké jsou principy důchodové reformy?
Důchodová reforma platná od ledna 2013 přinesla takzvané tři pilíře důchodového systému. V rámci prvního jsou vypláceny státní důchody. Druhý pilíř je kombinací státního a soukromého spoření. Třetí pilíř pak zná většina lidí pod dřívějším názvem penzijní připojištění. Jeho oficiální název je v současnosti doplňkové penzijní spoření. Jedná se o soukromou formu spoření s cílem přilepšení si ke státním důchodům.
Můžu si spoření zřídit po internetu?
Samozřejmě, důchodové spoření ve druhém i penzijní spoření ve třetím pilíři lze zařídit jednoduše online. Zadejte do kalkulačky váš věk, měsíční příjem a částku, kterou chcete spořit. My vám obratem spočítáme, kolik vám každý rok přidá stát či jak se vaše peníze budou úročit. Také vám doporučíme, jak si spoření na penzi co nejlépe rozvrhnout, kolik spořit a v rámci kterých produktů.
Jakou formou si mám spořit na penzi?
Reforma přináší kromě změny ve výši státních příspěvků také nutnost vybrat si jeden z fondů. Chybí vám do důchodu už jen pár let a chcete mít své peníze zcela v bezpečí? Zvolte tzv. konzervativní fond. Pro většinu lidí se vyplatí fond vyvážený, který kombinuje investice do akcií a státních dluhopisů. Mladým lidem doporučují odborníci dynamické fondy. V těch se někdy úrok pohybuje na hranici deseti procent, jindy výrazně klesne. Konečný výběr fondu je zcela ve vaší režii. Pamatujte na to, že několik set korun, které každý měsíc na adresu penzijního fondu odešlete, jsou vaším příspěvkem na důstojné a klidné stáří.
 

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje zpracováváme především za účelem přípravy té nejlepší nabídky služeb právě pro Vás. Můžete se spolehnout, že Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím osobám, kromě samotných poskytovatelů služeb a partnera našeho portálu. Jsme vždy připraveni podat na žádost vysvětlení, podrobnou informaci o námi zpracovávaných údajích o Vaší osobě, provést opravu chybných údajů či odstranit jiný závadný stav. Můžete též kdykoliv písemně požádat o odstranění Vašich osobních údajů z databáze naší společnosti. Ta si poté ponechá pouze údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Vědom si svých výše uvedených práv prohlašuji, že:

Uděluji společnosti AdFinance s.r.o., se sídlem Jemnická 1138/1, Praha 4, 140 00, IČ 24684295, DIČ 24684295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 165891 (dále jen „AdF“), souhlas na dobu neurčitou se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů o mé osobě, které AdF vyplněním žádosti poskytuji.

Souhlasím s tím, že:

 • mnou poskytované údaje jsou poskytovány primárně za účelem přípravy nabídky služeb poskytovaných ze strany AdF (a s tím souvisejícím zasíláním obchodních sdělení) a jejích partnerů;
 • některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“);
 • údaje budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu;
 • obchodní sdělení mohou být zasílána i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů, včetně služeb poskytovaných třetími osobami;
 • zpracováním osobních údajů může AdF pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, přičemž takovým zpracovatelem může být i zahraniční subjekt;
 • AdF je za podmínek stanovených Zákonem oprávněna předat veškeré mnou poskytnuté údaje třetím osobám, zejména pak příslušnému poskytovateli poptávané služby, a to na základě příslušné smlouvy uzavřené mezi AdF a takovou třetí osobou;
 • AdF je oprávněna předat veškeré mnou poskytnuté údaje společnosti CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, IČ: 45800456, DIČ: CZ45800456, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10581 (dále jen „CET 21“), jakož i jakémukoli právnímu nástupci CET 21, a to na základě příslušné smlouvy uzavřené mezi AdF a CET 21 resp. jejím právním nástupcem.

Prohlašuji, že:

 • veškeré mnou poskytnuté údaje jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o mé osobě dle příslušných požadavků AdF;
 • neuvedl(a) jsem žádné údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
 • jsem srozuměn(a) s tím, že dle Zákona mohu kdykoliv písemně zrušit zasílání obchodních sdělení mé osobě nebo požádat AdF o odstranění svých osobních údajů z příslušné databáze vedené AdF a AdF si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Prohlašuji a souhlasím s tím, že veškeré souhlasy a prohlášení uvedené výše vůči AdF uděluji a činím i vůči CET 21 v případě, že by AdF předala příslušnou databázi osobních údajů CET 21, s tím, že CET 21 bude správcem a bude zpracovávat mé osobní údaje ve stejném rozsahu a za stejným účelem jako AdF. Souhlasy a prohlášení jsou konečné v tom smyslu, že není pro jakékoli jednotlivé nakládání s mými údaji (vč. změny správce) potřeba můj další konkrétní souhlas nebo mé další prohlášení, pokud Zákon nestanoví jinak.